İrem AYLA ATLI


İlkesi,

insanlığa faydalı olmak

ve hayat boyu öğrenmek olan

İrem Ayla Atlı,

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü‘nden üstün başarı ile mezun olarak diyetisyen ünvanını kazanmıştır. Gıda ile ilgili bilgi birikimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Gıda Mühendisliği eğitimi alarak perçinlemiştir. Aynı zamanda Süt Teknoloğu’dur. Texas A&M ÜniversitesiGıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak gıda güvenliği, israfın azaltılması, obezite üzerine çalışmalarda bulunmuş ve ardından üniversite bünyesinde ilk kez, doku mühendisliği ile hücre bazlı gıda üretimi laboratuvarlarının kurulumunu tamamlayarak geleceğin gıda bilimine katkı sunmuştur. Benzer biçimde, Türkiye’deki akademisyenliği sırasında, Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde besin kimyası, besin mikrobiyolojisi ve beslenme ilkeleri uygulama derslerini ilk kez aktive ederek başarıyla yürütmüştür.

Akademinin yanı sıra kurucu diyetisyen olarak pek çok ilimizde halk sağlığının geliştirilmesine hizmetler sunan İrem Ayla Atlı, Türkiye’de en son çalıştığı kurum olan, Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi  Beslenme ve Diyet Polikliniği Kurucu Diyetisyeni olarak görev yapmıştır. Geliştirdiği kişiye özgü, bütüncül, sürdürülebilir, eğitimci, kökten çözümcü ve motivasyonel tıbbi beslenme anlayışı ile 1 yıl gibi kısa bir sürede binlerce Eskişehirlimizin ve çevre illerden gelen halkımızın sağlığının geliştirilmesinde ve kronik hastalıkların beslenme ile tedavisinde üstün başarı sağlamıştır. Bu sırada, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Eskişehir ili staj sorumlusu olarak yeni nesil diyetisyenlerin yetişmesine katkıda bulunmuştur. Nişantaşı’nda bulunan İrene Diet & Wellness ve İrene Academy bünyesinde Genel Koordinatör ve Kurucu Diyetisyen olarak çalışmıştır. Ankara’da, Diyet K Sağlıklı Beslenme Sistemleri Kurucu Diyetisyeni olarak görev almıştır. Bu sistemle, günümüzde sadece belirli bir kalori hesabı kalıbına dayalı ev/iş yerlerine servis edilen diyet hizmetlerinden farklı olarak, diyetisyen kontrolü altında danışana/hastaya özgü hazırlanan ve 1 ay içinde bir yemeğin sadece 1 kez yendiği çeşitlilikte diyet yemek üretimini, denetlenmesini ve ev/işyerlerine servisini hayata geçirmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kariyeri süresince, akademinin yanı sıra, dünyanın en büyük tıp şehri olan Texas Medical Center, Houston’da, dünyanın dört bir yanından gelen ve özellikle çözümsüz olarak nitelendirilen vakaların şifalanma süreçlerinde en yeni yaklaşımları deneyimlemiştir. Alanında dünyanın en iyi hastanesi olarak bilinen The University of Texas MD Anderson Cancer CenterBaylor Scott & White Health ve CHI Health bünyelerinde, obezite dahil olmak üzere tüm erişkin hastalıklarında tıbbi beslenme tedavileri üzerine yürüttüğü klinik ve poliklinik çalışmaların yanı sıra alanında otorite haline gelmiş kurumlardan aldığı köklü eğitimlerle sürekli kendisini geliştirerek günümüzde var olan en iyi standartların da üzerinde bir hizmet kalitesi sunmayı hedeflemiştir. Spesifik alanlardaki yetkinlikleri ise aşağıdaki gibidir.

Sertifikalı Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenidir. Bu alandaki yetkinliğini, Türkiye ve ABD’de Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Derneği ve ilgili üniversite kurulları tarafından düzenlenen eğitim programlarını tamamlamanın yanı sıra CHI Health bünyesinde, ABD’nin ilk bariatrik cerrahi diyetisyenleriyle yaptığı ortak klinik ve poliklinik çalışmaları ile perçinlemiştir. Bariatrik cerrahi hastalarının, cerrahi öncesi ve sonrası tıbbi beslenme tedavilerinin düzenlenmesi yetkinliğine sahip olup kişiye özgü, motivasyonel, bütüncül ve sürdürülebilir tıbbi beslenme tedavileri ile cerrahinin kalıcı çözümlere ulaşmasını sağlamaktadır.

Obezitenin en yakın arkadaşı olan ve giderek yaygınlaşan Tip 2 Diyabetin ve otoimmun bir hastalık olan Tip 1 Diyabetin tıbbi beslenme tedavileri üzerine ABD’nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Baylor Scott & White Health bünyesinde gerçekleştirdiği hasta eğitimi odaklı uygulamalar, klinik ve poliklinik çalışmalar ile Diyabet Diyetisyenliği alanındaki çalışmalarını sürdürmüştür. Tip 2 diyabetli bireylerde ilaç kullanımını bırakmayı hedefleyen ve en önemlisi insülin direnci ile başlayan Tip 2 Diyabet henüz başlamadan önce hastalıktan korunmanızı sağlayan, kolay uygulanabilir kalıcı çözümler sunmaktadır. Tip 1 diyabetin yönetiminde ise ‘Karbonhidrat Sayımı eğitimi verme yetkinliğine sahiptir. İnsülin dozlarının ve beslenmenin kişiye özgü planlanmasında ömür boyu sürdürülebilir hedeflerle hastalarına hizmet etmektedir.

Onkoloji Diyetisyenliği alanındaki çalışmalarına Hacettepe Onkoloji Hastanesi’nde başlamış, Medicana International Ankara Hastanesi Kemik İliği Transplantasyonu Departmanı‘nda  devam etmiş ve LÖSEV bünyesinde hasta ve hasta yakınlarına verdiği gönüllü eğitimler ile sürdürmüştür. Ardından dünyanın en iyi kanser hastanesi olan The University of Texas MD Anderson Cancer Center’da bir onkoloji uzmanının hayatı boyunca görebileceği hasta çeşidini sadece bir günde görebilme şansına sahip olarak bu alandaki bilgi ve tecrübelerini perçinlemiştir. Kanser hastalarının hastalığı yenmesi ve hastalıktan korunması sırasında en önemli etken olan beslenmenin kişiye özgü olarak planlanması ve takibinde yetkinliğe sahiptir.

Türkiye’nin, İntegratif ve Fonksiyonel Tıp alanında Academy of Nutrition and Dietetics onaylı eğitim, sınavlar ve ABD’de integratif tıp klinik uygulamalarını tamamlamış ilk ve tek İntegratif ve Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni’dir. Uzun zamandır uygulamakta olduğu ”Kişiye Özgü Bütüncül Tıbbi Beslenme Tedavisi yaklaşımını bir adım daha ileriye taşımak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla ABD’de tamamladığı sertifikalı eğitimler ve sınavlar sonucunda İntegratif ve Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni ünvanını kazanmıştır. Aldığı eğitimler ile sınırlı kalmayarak, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Integrative Medicine bünyesindeki integratif tıp poliklinik uygulamalarını da başarıyla tamamlamıştır.

Pediatri Diyetisyenliği alanında ise özellikle ek besinlere geçiş ve emziklilik dönemi bebek beslenmesi üzerine deneyime ve yetkinliğe sahiptir. Bu alandaki deneyimlerini besin alerjisi/intöleransı olan bebekler üzerine CHI Health bünyesinde yaptığı çalışmalarla da perçinlemiştir. Elbette annenin sağlığı bebeğin sağlığını doğrudan etkileyen bir faktördür. Gebelik öncesi, gebelik, gestasyonel diyabet, doğum öncesi ve sonrası ağırlık yönetimi ve yine bebek sahibi olmayı etkileyen polikistik over ve pıhtılaşma bozuklukları yaşayan kadınlarımız için de kişiye özgü beslenme hizmeti sunmaktadır.

“Diyet değil, yaşam tarzı ilkesine sahip bir diyetisyen olarak, diyeti sadece bir kağıt parçasına indirgemenin çok ötesinde, en ince ayrıntısına kadar kişiye özgü ve motivasyonel bir hizmet kalitesi sunmak her zaman ilk hedefi olmuştur. Hiçbir zaman kalıcı bir başarı sağlamayan, aksine zaman kaybı ve ekonomik kayıplarla sonuçlanan ve hatta sağlık bozucu olabilen tek düze diyet listeleri ile asla hizmet vermemiştir. Danışanın/hastanın beslenme bilincini geliştirip diyet listelerine olan ihtiyacını her geçen gün azalmasını sağlayan bir hizmet anlayışına sahiptir. Bu bağlamda, diyetin  sürdürülebilirliğini sağlayan ”Davranış Değişikliği Tedavisi uygulamalarını kişiye özgü biçimde sizlere sunmaktadır. Motivasyonu artıran ve kalıcı çözümler sunan bu hizmeti geliştirmek adına ABD’deki kariyeri sırasında sadece diyetisyenlere yönelik olarak Academy of Nutrition and Dietetics kurumu tarafından düzenlenen ve bütüncül sağlık yaklaşımını hedefleyen Beslenme ve Sağlık Koçluğu” eğitimlerini ve sınavlarını üstün başarıyla tamamlamış bulunmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi’nde Beslenme ve Diyetetik eğitimi aldığı sırada ise Medicana International Ankara Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri bünyesindeki Hacettepe Erişkin Hastanesiİhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi ve Hacettepe Onkoloji Hastanesi ile Yüksek İhtisas HastanesiGazi Üniversitesi Hastanesi ve Gülveren Aile Sağlığı Merkezi’nde tıbbi beslenme tedavisi üzerine klinik, poliklinik ve epidemiyolojik uygulamalarda bulunmuştur.

Bir diyetisyen olarak, besinlerin içerikleri, bu içeriklerin hasta, sağlıklı bireylerdeki ve toplumlardaki etkilerini inceleyen bilim dallarına olan hakimiyetinin yanı sıra yine sağlığımızı yakından ilgilendiren gıdaların çiftlikten çatala geliş süreçlerinde teknik personel olarak bizzat görev almıştır. Gıda sanayiinde hammadde tedariği, üretim, kalite kontrol ve satış üzerine Yörsan ve Barilla gibi seçkin firmalarla çalışmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hıfzısıhha Sağlık Laboratuvarları‘nda gıda ve suların mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri üzerine uygulamalar yapmıştır. Gıda güvenliği yönetim sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetim ve kalite yönetim sistemleri üzerine gıda alanında çok yönlü eğitimler alarak gıda alanındaki bilgilerini perçinlemiştir. Gıdaların hem üretim süreçlerini hem de sağlık etkilerini harmanlayarak oluşturduğu çok yönlü bakış açısıyla bilimsel kanıtlara dayalı bir hizmet anlayışını benimsemiştir.