Kurumsal Beslenme Danışmanlığı

Kurumsal Beslenme Danışmanlığı

Gün geçtikçe, beslenmenin hayatımızın temelindeki en önemli etken olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre hastalıkların %70-90’ı beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı ile önlenebilmektedir. Sağlık giderlerini azaltmanın, verimli iş gücü ve motivasyonu artırmanın en ucuz ve etkin yöntemi koruyucu sağlık hizmetleridir. Kurumsal beslenme danışmanlığı, hastalıkların önlenmesi, sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi, iş gücü kayıplarının önlenmesi, daha verimli ve mutlu bir iş yaşamı sağlamak amacıyla iş verenler tarafından çalışanları için sağladığı en etkin koruyucu sağlık hizmetidir. Kurumsal beslenme danışmanlığının sağlık koruyucu etkisinin yanı sıra, sağlığın geliştirilmesi ve var olan hastalıklar ile ilaç kullanımının azaltılmasında önemli yeri vardır. Bu hizmet çalışanlarınıza özgü beslenme danışmanlığı, beslenme eğitimleri ve atölye çalışmalarını kapsar.

kişiye özgü beslenme

İşyerinizde Çalışanlarınıza Özgü Beslenme Danışmanlığı

Kişiye özgü bir biçimde, çalışanlarınızın işini aksatmayacak bir zamanlama ile iş yerinizde verilen birebir diyetisyen hizmetidir. Her çalışana özel detaylı beslenme yaklaşımı yapılarak, antropometrik vücut ölçümleri, diyetetik analizler, kan değerleri, hastalıklar, kullanılan ilaçlar, genetik yatkınlıklar, kültürel tercihler ve ekonomik duruma göre kanıta dayalı Kişiye Özgü Bütüncül Tıbbi Beslenme Tedavisi ve takibi yapılır. Kişiye özgü olarak beslenme eğitimi verilir.

Yerinde hizmet sayesinde çalışan ve yöneticilerin muayene ve kontroller için izin almasına gerek kalmaz. Beslenme ile hastalıkların önüne geçilirken var olan hastalıkların kişiye özgü tıbbi beslenme tedavisi ile iyileşmesi ve minimum ilaç kullanma hedeflenir. Bu sayede yine yukarıda bahsedildiği gibi sağlık giderleri ve iş gücü kaybı önemli ölçüde azalır. Motivasyon ve verimlilik artar. Bu hizmetten yararlanan kurumlar tüm çalışanlara yönelik toplu beslenme eğitimi hizmetini de ek ödeme gerekmeksizin beraberinde alarak kalıcı çözüm elde ederler.

beslenme eğitimi

Beslenme Eğitimleri ve Atölye Çalışmaları

Günümüzün beslenme sorunları ve çözümlerine yönelik bilinçlendirme eğitimleridir. Beslenme eğitimi öncelikle doğru besin seçimi yapmayı ve bu seçimleri yaşam tarzı değişiklikleri haline getirmeyi hedefler. Bilinçli beslenme ile kanser ve pek çok kronik hastalık riskini azaltmak mümkündür. Beslenme eğitimleri aynı zamanda kazandırdığı bakış açısı ve uygulamalar ile diyetin bir kağıt parçası olmasından öteye gitmesini ve diyet listelerine bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedefler. Yapılan bilimsel çalışmalarda, beslenme eğitimlerinin neyi neden yaptığı anlaşılmadan verilen diyet listelerine göre çok daha başarılı olduğu ispatlanmıştır. Hizmet saatleri iş akışını aksatmayacak biçimde düzenlenerek verimlilik ve motivasyon artırılmaktadır.